Familjeparker logo
Detta är ett embryo till vad som ska bli Sveriges främsta informationskälla om familjeparker. Just nu finns bara ett fåtal recensioner här, men det kommer snart att myllra av dem.

Heidi Rovén ScheiderbauerRedaktör Heidi Rovén Scheiderbauer, Cobertura Förlag